Wissenkerke

Wissenkerke vormt het bestuurlijk centrum van Noord-Beveland. Door de samenvoeging van de gemeenten Wissenkerke en Kortgene per 1 januari 1995 is het eiland Noord-Beveland één gemeente geworden. De Voorstraat is de belangrijkste straat van het dorp, waar een aantal mooie panden te bewonderen zijn.

Stormvloeden

In de voorbije eeuwen is Wissenkerke geteisterd door verschillende stormvloeden. Op 2 november 1532 werd het oude Wissenkerke zelfs volledig weggevaagd door een stormvloed. Bijna 130 jaar duurde het alvorens de schorren en slikken voldoende door de Schelde waren opgehoogd om opnieuw tot bedijking van het oude land over te kunnen gaan. In 1652 werd deze bedijking van de Wissenkerkepolder afgerond en in hetzelfde jaar werd het grondplan van het dorp uitgegeven, zoals het er nu, afgezien van de nieuwbouwwijken, nog uitziet. Aan de noordkant van Wissenkerke bevond zich in die tijd de haven. De schepen die er aanmeerden brachten het bouwmateriaal voor de kleine huisjes van de eerste pioniers, veelal dokwerkers die het kleine dorpje bevolkten. Al snel na de aanleg ontstonden er echter problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van de haven. Wederom bleek de zee een onbetrouwbare bondgenoot. De toegang tot de haven verzandde, de voor de haven liggende schorren slibden verder aan en nog geen halve eeuw later werd het gebied voor de haven ingepolderd.

Relatie met de zee en de landbouw

De relatie van de dorpsbewoners met de zee bleef echter bestaan. Zo ging men in de zeventiende eeuw niet naar het strand om te baden of te zwemmen, wel om te jutten. Voor hun dagelijks brood waren de dorpsbewoners echter veelal aangewezen op werk in de landbouw of bij de inpoldering van de vele buitendijkse schorren en slikken.

Molen De Onderneming

Aan de buitenrand van het dorp werd al snel een korenmolen gebouwd waar het koren werd gemalen voor de plaatselijke bakkers. Wissenkerke telt heden ten dage nog twee van dergelijke molens. De molen 'De Onderneming' aan de Ooststraat dateert van 1860 en is een zogenaamde ronde stellingmolen. De molen is grotendeels gerestaureerd en de molenaar verwelkomt u graag om een kijkje te nemen.

 

Lid van: