Wij maken uw verblijf bij ons graag zo leuk mogelijk...

Om dit voor iedereen mogelijk te maken en ook zo te houden hebben wij een aantal simpele en eigenlijk ook heel logische huisregels. Door uw verblijf op onze camping gaat u, en uw eventuele gasten, akkoord met deze regels en helpt u ons om ieders verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Kampeerreglement:

 • Op de datum van aankomst kunt u na 14.00 uur over de door u gereserveerde plaats beschikken.
 • Op de datum van vertrek dient u de door u gereserveerde plaats om 12.00 te hebben verlaten.
 • Het verhuren van de plaats aan derden is niet toegestaan.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan de op ons terrein aanwezige eigendommen van derden, opgelopen door welke oorzaak dan ook.
 • De kampeerder staat in en is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de caravan, inclusief gas- en waterleiding en elektriciteitskabel.
 • Gasflessen waarvan de geldigheidsduur van 10 jaar is verstreken mogen, ingevolge de milieuwetgeving, niet op het terrein aanwezig zijn.
 • Ga behoedzaam om met onze IBA (een systeem voor het behandelen en afvoeren van afvalwater). Gooi geen vet, etensresten, maandverband en dergelijke in de afvoeren.
 • Ga behoedzaam om met water, verspil het niet!
 • Het wassen van uw auto op ons terrein is niet toegestaan.
 • Parkeren van de auto mag naast de caravan (één auto per kampeerplaats). Echter, komt u later dan 23.00 uur of vertrekt u vroeger dan 07.00 uur, dan dient u de auto te parkeren op het parkeerterrein voor de bezoekers. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is er geen autoverkeer op de camping toegestaan.
 • Het terrein op en rondom de camping is geen hondenuitlaatplaats, zij dienen buiten het campingterrein te worden uitgelaten, dus ook niet op de oprit.
 • Heeft u een hulpdienst gewaarschuwd? Meld dit dan ook bij ons.
 • Uw chemisch toilet kunt u lozen in de daarvoor bestemde stortplaats.
 • Alle afval dient u, in dichtgeknoopte plastic zakken, in de daarvoor bestemde container te deponeren.
 • Glas, papier en plastic wordt apart afgevoerd. Ook dit kunt u deponeren in de daarvoor bestemd containers.
 • Lege batterijen kunt u bij ons afgeven.
 • Het aanwezige kinderspeelgoed en speelmateriaal op de camping is voor algemeen gebruik door onze kleine gasten. Zodat iedereen er plezier van kan hebben vragen wij u om er op toe te zien dat alles na gebruik en uiterlijk voor 22.00 uur weer terug op de plaats wordt gezet.
 • De voetbal-/speelweide hebben wij aangelegd voor het beoefenen van balspelen of om te vliegeren. Dit is op geen van de drie kampeerweides toegestaan.

Lid van: