Reglement
Voor onze mini-camping gelden de volgende regels die u in acht dient te nemen:

1. Op de datum van aankomst kunt u na 14.00 uur over de door u gereserveerde plaats beschikken.

2. Op de datum van vertrek dient u de door u gereserveerde plaats om 12.00 te hebben verlaten.

3. Het verhuren van de plaats aan derden is niet toegestaan.

4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan de op ons terrein aanwezige eigendommen van derden, opgelopen door welke oorzaak dan ook.

5. De kampeerder staat in en is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de caravan, inclusief gas-, electrische-, en waterleiding.

6. Gasflessen waarvan de geldigheidsduur van 10 jaar is verstreken mogen, ingevolge de milieuwetgeving, niet op het terrein aanwezig zijn.

7. Ga behoedzaam om met onze IBA (een systeem voor individuele behandeling van afvalwater). Gooi geen vet, etensresten, maandverband en dergelijke in de afvoeren.

8. Ga behoedzaam om met water, verspil het niet!

9. Het wassen van uw auto is niet toegestaan.

10. Parkeren van de auto mag naast de caravan (één auto per kampeerplaats). Echter, komt u later dan 23.00 uur, of vertrekt u vroeger dan 07.00 uur, dan dient u de auto te parkeren op het parkeerterrein voor de bezoekers. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is er geen autoverkeer op de camping toegestaan.

11. Het terrein op en rondom de camping is geen hondenuitlaatplaats!

12. Heeft u een hulpdienst gewaarschuwd? Meld dit dan ook bij de campingeigenaar.

13. Uw chemisch toilet kunt u lozen in de daarvoor bestemde stortplaats.

14. Alle afval dient u, in dichtgeknoopte plastic zakken, in de daarvoor bestemde container te deponeren.

15. Glas, papier en plastic wordt apart afgevoerd. Ook dit kunt u deponeren in de daarvoor bestemd containers.

16. Lege batterijen kunt u afgeven bij de beheerder.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel